• kurzy se otvírají při počtu nad 8 tanečníků (pokud je tanečníků méně, rozhoduje o otevření kurzu vedení)
  • kurzovné se platí do 30ti dnů od počátku tanečního pololetí
  • případě ukončení docházky během pololetí, je vrácení kurzovného možné pouze po předložení lékařského potvrzení. Tato skutečnost musí být projednávána s vedením tzn. s Lucií Bláhovou.