• Vystupování na obecních akcích např.: velikonoční a vánoční trhy, plesy aj.
  • Možnost prezentace na firemních večírcích o choreografii lze vytvořit i na míru (ve stylu k požadované tématice)
  • Podpora eventů obecních spolků např.: fotbalové kluby, rybářské spolky aj.