Tentokrát máme skvělou zprávu!

Tentokrát máme skvělou zprávu, lekce v JDC budou od tohoto týdne probíhat bez omezení !

Jam dance crew je evidovaným členem Czech Dance Organization, který je oficiálním národním sportovním svazem, platí tedy pro nás i všechny ostatní taneční školy pod CDO omezení v maximálním počtu 130 osob (viz výňatek níže).

Dodržujeme ale nadále tato pravidla:

  • Prosíme tanečníky s jakýmikoliv příznaky nachlazení nebo zvýšené teploty, aby zůstali doma.
  • Všichni tanečníci si dezinfikují ruce před i po lekci.
  • Všichni tanečníci užívají roušku – pokud tančí, sundavají
  • Naše prostory jsou průběžně desinfikovány a větrány.
  • Rodiče, na své tanečníky čekejte venku před vstupem do sálu s rouškou.

Do sálu doprovod vstupuje jen v nejnutnějších případech a to jen v roušce a po desinfekci.

 

Výňatek z Usnesení vlády ČR ze dne 30. Září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření:

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. Září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlásila pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS-CoV-2/ na území ČR nouzový stav a ve smyslu paragrafu 5 písm. A až e) a paragrafu 6 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení paragrafu 5 písm. c) až e) a paragrafu 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 5. Října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. Října 2020 od 23:59 hod.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Leave a Reply