• Soustředění – jsou nedílnou a důležitou součástí přípravy choreografie. Je proto potřebné, aby se jich účastnil co největší počet tanečníků, kteří chtějí soutěžní choreografii tančit. Jsou výborná i v tom, že tanečníci spolu tráví více času a o to více se mohou poznat. Soustředění se konají většinou o víkendech.
  • Workshopy – je to speciální lekce (konající se též o víkendu), kterou vede speciální lektor, kterého většinou tanečníci neznají z kurzů. Jde o to, aby se tanečníci rozvíjeli, jak tanečně, tak aby se naučili vnímat i jinou autoritu, jiný způsob učení či jiný styl tance.
  • Taneční tábor – je v jednání.